Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Sinh
Nguyễn Thị Sinh
Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
Trường Mầm non Phù Linh A

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa - Xã Phù Linh - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0973249188