Cô giáo: Nguyễn Thị Liên- Tổ trưởng chuyên môn

19/10/2023 10:47

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN "NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT" “Có một nghề cũng là nghề giáo Không phấn trắng chỉ tiếng khóc trẻ thơ Ngày đến trường ...

Trường Mầm non Phù Linh A

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa - Xã Phù Linh - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0973249188